View on GitHub

LiveResults

This site contains documentation about using LiveResults to publish live results from orienteering events and other events

Uploading from OLA

This guide explains how to upload live results when using Swedish system OLA for event administration.

Live results are commonly used at major events where elite classes have several radio controls. But it may also be interesting to publish the final times for smaller events, without having any radio controls.

Förberedelser

I OLA går det att använda MYSQL eller Intern Databas (H2) för lagring av tävlingen. Även om LiveResultat-klienten klarar att publicera liveresultat från båda databaserna är det starkt rekommenderat att använda MYSQL för tävlingar med liveresultat p.g.a. problem med access till H2-databaserna, speciellt via nätverk.

Om du använder intern databas i OLA. Se specifikt avsnitt om det i slutet av denna artikel.

Om MySQL används som databas för tävlingen i OLA och LiveResults.Client (uppladdningsklienten) körs på en annan dator MÅSTE port 3306 vara öppen för inkommande trafik till servern.

Förberedelser i OLA

Definiera först klasser och banor som vanligt.

Vid tävlingen

Online-resultaten återfinns på http://liveresultat.orientering.se/

Anvädning av Intern Databas i OLA

Denna guide beskriver de extra steg som behöver göras ifall man använder Intern Databas i OLA och vill publicera liveresultat.

Steg 1 behöver enbart göras ifall liveresultat skall köras från en annan dator än servern)

När man använder OLAs interna databas är det mycket viktigt att en annan OLA-klient är ansluten till denna databas INNAN du startar liveresultat-klienten mot den.

När fler än en anslutning sker mot databasen kommer den första anslutningen agera proxy för alla andra anslutningar varför all trafik mot databasen då kommer gå genom denna dator.